உத்தரவாதம் நானில்லை

30714153_167458000747588_7378059834315115727_n

உந்தன் நினைவு

04

தடை மீறி கட்டிய கட்டிடத்தின் ஏக்கம்

30742732_170433223783399_4375317843793265715_n

என்னை ஏன் துப்புகிறாய்

30704877_169812863845435_3874744496157817601_n

அவள் மேல் பச்சை குத்தும்

31123233_172524076907647_7343109653487879924_n